Vexala byarkiv

finns i Emigranthuset Elvira och upprätthålls av Vexala byaforskare r.f.

Vexala byarkiv
Vexala byarkiv

 

Vi erbjuder tidigare och fortfarande verksamma föreningar samt privatpersoner en möjlig och trygg förvaring av dokument – tryckta, handskrivna, ljudupptagningar, fotografier, kartor och andra avbildningar – som har beröringspunkt med Vexala, men också dess näromgivningar.

Tag kontakt omgående om ni har material!

Tel. 050 577 1602 Catrin Wiik