Vexala by - förr och nu

Register enligt innehållsförteckningarna i respektive nummer.Artikel sida Författare, berättare
Nummer 1 utgiven 1992
Min hemby 7 Agnes Sandström
Byanamnet Vexala 9 Ragnar Dumell
Historik över Vexala folkskola 1894-1968 11 Karin Envik
Kommunikationer, färdmedel och vägar i Vexala 25 Karin och Raoul Envik
Fisket i Vexala från forntid till nutid 37 Ragnar Dumell
Ruthas militärboställe i Vexala 46 Raoul Envik Karin Envik
Nödåret 1867 51 Ruth Enqvist
Adonika och Jakob Anderssons levnadstid 53 Helen Dumell
Söndagsskolan i Vexala för 70 år sedan och senare 57 Edna Helsing
Jordbruket 60 Runar Helsing
Lantbrukets utveckling under 1900-talet 64 Tora och Birger Sundqvist
Höbärgning på Frösön 1935-1950 69 Ruth Enqvist
Barndomsminnen 72 Otto Blomqvist
Om fårskötseln 74 Karl Sundholm
En tröskandag när seklet var ungt 76 Anders Henriksnäs
Vexala tjurförening 78 Ruth Enqvist
Hästar förr och nu 81 Henrik Enqvist
Mina somrar med morfar 84 Karl Bernhard Rönnlund
Laxö-Anders 93 Ragnar Dumell
Ett livsöde 96 Edna Helsing
Ett gammalt bondbröllop 99 Marita Backman
Läsförhör 101 Ruth Enqvist
Postgång till Vexala från början av 1800-talet till... 103 Ragnar Dumell
Logen ”Vårbrytning” 107 Linda Holmlund, Dagny 
Sundholm
Historik över Vexala ungdoms- och nykterhetsförening 115 Karin Envik
Vexala vår by
Nummer 2 utgiven 1993
Vexalavisan 6 Karin Envik
Några glimtar från min barndom 8 Edna Helsing
När två flicksnärtor reste till Sverige 10 Tora Sundqvist
Varför lämnar man sin hembygd 12 Bojan Hellund
En resa till solen 16 Terese Sundholm
Reseskildring 18 Johannes Holm
Om emigrationen från Vexala 20 Terese Sundholm
En amerikaresa 29 Ruth Enqvist
En emigrationsberättelse 32 Poppe Blomqvist
Förlovningsrim från Vexala 41 Helge Skog
Bröllop och bröllopsbestyr 43 Viktor Holm
Barnmorskor och barnaföderskor förr 55 Ruth Enqvist
Krigstidsminnen 59 Gunnel Hertén
Forntid och nutid 62 Tekla Janström
Begravningar förr och nu 66 Karin Envik
Sofia Matilda Bertula 68 Karin Envik
”Bässos Tilda” Matildas behandling 70 Vilhelm Nyby
”Fårskallet” 72 Uno Holm
Historia över Krankborg 73 Jarl Blomqvist
Vexala Marthaförening 76 Ruth Helsing, Ruth Enqvist
Festdikt vid Nykarleby Marthadistrikts höstmöte... 89 Karin Envik
Kläder och textilier 91 Karin Envik
Idrotten i Vexala 97 Anders Henriksnäs
En skidresa till Ounasvaara 100 Anders Henriksnäs
Plock ur min skidlöparbana 103 Arne Holm
Statistik över skidlöpning inom tredje ungdomsringen... 104 Johannes Holm
Minnesbilder från skärgården 105 Anna-Lisa Klingenberg
Något om skärgårdslivet i gamla tider 107 Gretel Backman
Innerby 109 Ruth Enqvist
Heikas Fi och dottern Emma 111 Tora Sundqvist
Födelsedagsrim till Emma på 40-årsdagen 115 Villiam Granlund
Till Emma på Östanlid från katten Pickolis 116 Villiam Granlund
Vexala friförsamling, Frikyrkorörelsens uppkomst … 117 Edna Helsing
Butiksverksamheten i Vexala 121 Karin och Raoul Envik
Hur Vexala nyskifte kom till 142 Henrik Dumell
Bebyggelsen i Vexala 144 Henrik Dumell
Nummer 3 utgiven 1995
Sommarhyllning 5 Karin Envik
Bebyggelsen längs Karlsunds- och Vattungsvägen 6 Tora och Birger Sundqvist
Jakt och fångst i Vexala 12 Anders Henriksnäs
Potatismjölstillverkning 16 Tora Sundqvist
Bondens och småbrukarens vardag förr 17 Ruth och Henrik Enqvist
Våra sista kor 22 Tora Sundqvist
Bebyggelsen längs Storhagavägen 25 May Granlund
Ur Emma Herténs minnesbok från år 1919 31
Smedjorna i Vexala 34 Raoul Envik 
Tröskbolagen 36 Tora och Birger Sundqvist
Minnen från Vexala folkskola 40 Uno Holm
Hemkomsten 41 Uno Holm
En skolresa till Jakobstad 42 Uno Holm
Vexala byagård 44 Karin Envik
Framstu Janne 51 Tora Sundqvist
Våldsamt åskväder. Dödsfall. (klipp) 52
Bebyggelsen i Innerbyn 53 Ruth Enqvist, Edna Helsing
Bebyggelsen längs Innerbyvägen 56 Ruth Enqvist, Edna Helsing
Gårdar längs Skrakaviksvägen 59 Ruth Enqvist, Edna Helsing
En bykdag i Inderbyn på 1940-talet 62 Tora Sundqvist
En bakandag på 1940-talet 64 Tora Sundqvist
En vinterdag i Inderbyn på 1940-50 talet 66 Tora Sundqvist
Julvisa 69 Hugo Svedberg
Domarbacka, Wäcksalö ladugård 70 Erik Sandin
En ynglings sorgliga öde 78 M.Holmberg
På mjölkningsresa till Lillsandön 82 Tora Sundqvist
Tunnholmen i Vexala 84 Karin Envik
Mina minnen av Maria Castrén 90 Doris Dumell
Verkfiske i Strömsbäcken i Munsala under gångna … 93 Erik Skrifvars
Tvist om fisevatten för 150 år sedan 102 Erik Sandin
Vexala äggandelslag 103 Ruth och Henrik Enqvist
Äggproduktion hos Åkermans 105 Ruth Enqvist
Bebyggelsen i Svartnäs 107 Heimer Sandin
Gårdsregister över Stenbacka, Svartnäs och Helsing 121 Heimer Sandin
Min pappa 124 Mona Helsing
Fiskarminnen från Munsala 127 Sign. Bert, Vilhelm Nyby
Idrottsminnen från Vexala 129 George Sundqvist
Far berättar 134 Linda Holmlund 
Gammal kärleksdikt 137 nedteckn. Sandra Skrivars
Johan Nilsson Bertells märkliga levnadsöde 138 Henrik Dumell
Våren 1986 139 Ruth Enqvist
Skördedag på Torpas 140 Ruth Enqvist
Nummer 4 utgiven 2001
Hembygdsdikt 5 Vilhelm Nyby
Första amerikafararnas öden 6 Max H Furu
Arvid Hägglöfs resa till Nya Zeeland 7 Terese Sundholm
Emigrant Elvira Sundells berättelse 8 George E Sundqvist
Erik Johan Sundell 14 George E Sundqvist
Höst det är 19 Vilhelm Nyby
Johan Påhlson Sundquist 20 George o Marion Sundqvist
Vexalatal av Mari-Ann Höljer 22 Mari-Ann Höljer
Holms gård i Vexala 26 Viktor Holm
Vexalaminnen från hösten 1944 32 Vieno Anna-lisa Oiva
Ett skolminne 33 Terese Sundholm
Hälsosysterns skolbesök under 1930-40 34 Tora Sundqvist
Bånleikan på 1930-40 talet 35 Tora Sundqvist
Tå vi va båån 36 Tora Sundqvist
Ung i Vexala på 1950-talet 38 Tora Sundqvist
Skata torp, senare Henriksnäs hemman 40 Henrik Dumell
Naturglimten 44 Anders Henriksnäs
Gårdarna på Holmas 46 Linda Holmlund, Dagny 
Sundholm, May Granlund
Misstrodde hästen - drog själv första slåttermaskinen 50 Vilhelm Nyby
Romantiken på Domarbacka 52 Tora Sundqvist
Dom och bestraffningar förr 54 Tora Sundqvist
Folkskolans tillkomst i Munsala 57 Anders Svedberg
Johan Kivelä och tegelbruket 61 Elvi Envik
Axplock från gångna tider 62 Tora Sundqvist
Sanna historier från Verxala 64 Tora Sundqvist
En skolutflykt 65 Elna Kivelä Österbacka
Den gamla ängsladan berättar 66 Tora Sundqvist
Bankfunderingar 68 Karin Envik
Längtan och drömmar 69 Vilhelm Nyby
Barndomsminnen från Laxön 70 Christina Helsing
Wangels villaliv i Vexala 74 Magnus Wangel
Villalivet i Vexala förr 79 Ingmar Svedberg
Korsön – ett sommarparadis 86 Hanna Klingenberg
Prästkragar 88 Vilhelm Nyby
Brev från Vexala. Vaksoldaten (klipp) 89
Evakuerade i vår by under krigsåren 90 Ruth Enqvist
Lilja Rapakko – evakuerad till Vexala 1944 94 Lilja Rapakko
Elvi Enviks minnen av de evakuerade 98 Elvi Envik
Missväxtår i våra trakter 99 Tora Sundqvist
Ofärdstider 102 Tora Sundqvist
Ett kvinnoöde 109 Terese Sundholm
Vendla moster 110 Tora Sundqvist
Smörberedning och försäljning 112 Tora Sundqvist
Sirapskokning på 1940-talet 114 Tora Sundqvist
Tvålkokning 115 Tora Sundqvist
Julfirandet på 1930-40 talet 116 Tora Sundqvist
Skolutflykter på 1 maj 117 Tora Sundqvist
Påskfirandet på 1940-talet 118 Tora Sundqvist
Höbärgning av naturäng på 1940-talet 120 Terese Sundholm
Ett hästminne från krigstiden 120 Terese Sundholm
Bygdeoriginal 121 Ruth Enqvist
Gårdarna från Österbacken till Kangbacken 123 Karin Envik
Gårdarna i Fågels och Jåfs 130 osignerat
Telefonen i Vexala och dess historia 135 Karin Envik
Vattnet i Vexala 140 Karin och Raoul Envik
Nummer 5 utgiven 2005
Skoljubiléet i Vexala 3 Vilhelm Nyby
Vältalaren Ellen Fogel 5 Viveka Zetterberg
I småskolan 11 Tora Sundqvist
Hvad ungdomarna göra på landet 12 Henrik Ahlqvist
Folkkulturarkivet Land och Stad 13 Annie Svedlin
Emigrantens minnesbilder 16 Leif Sundqvist
Emigranthuset Elvira 19 Gurli Dumell
Fattigfolket i det gamla bondesamhället 21 Tora Sundqvist
Domarbacka, ett stycke hembygdshistoria 22 sign. O.E.L.
När jag hade scharlakansfeber 23 Rita Fredriksson
Domarbacka 24 Tora Sundqvist
Minnet av Domarbacka 25 osignerat
Pigor och drängar 28 Tora Sundqvist
Berättelsen om Janne och Fia 30 Rita Fredriksson
Vilhelm Nyby som diktare (dikter i urval) 32 Mats Nyby
Minnesbilder av Edvard Holm 35 Nils Holm
En spelmans död 42 Vilhelm Nyby
Svedlinska släkten 43 Henrik Ahlqvist
Bebyggelsen i Skrivars 49 osignerat
Sandnäs glasbruk 1847-1894 (verksamhet 1848-1890) 63 Anneli Mafriedahl, Gunnar
Skrifvars
Sandnäs glasbruk i Munsala 65 osignerat
Glasbruksarbetarnas vardag 67 Tora Sundqvist
Hos Antti (tidningsklipp) 68
På Vexala-adelns och glasbrukets tid (klipp) 69
Glasbrukshistoria grävs fram i Vexala (klipp)  70 Ulf Smedberg
Landhöjningens effekter 71 Tora Sundqvist
Kvarnresan 72 Henrik Ahlqvist
Hur jag blev fiskare 73 Ragnar Dumell
Ilandtagningen av fisk i Vexala 78 Kurt Blomqvist
A.B. Brännskata Fiskare 81 Karin och Raoul Envik
En dag på noten som Fredrik Fredriksson minns den 88 Ruth Enqvist, Henrik Dumell
Ombildandet av Notbolaget 89 Ruth Enqvist,Henrik Dumell
Anders Åkerman 90 Gunnel Hertén
Skötbåten från Vexala 91 Kurt Blomqvist
Skutorna i Vexala 96 Henrik Dumell
Förbudstiden 99 Tora Sundqvist
Lin och hampodling 100 Tora Sundqvist
Ambulerande kreatursskötarskolan 101 Mona Helsing
Stenrik 103 Henrik Ahlqvist
T-Forden 105 Henrik Ahlqvist
Finlands tre krig under 1900-talet 109 Ragnar Dumell
Holger Frilunds brev från krigstiden 115 Holger Frilund
Raoul Envik berättar minnen från krigstiden 117 Raoul Envik 
Krigsfånge i Skrivars 119 Anna Ahlqvist
Ett hästminne  121 Henrik Ahlqvist
Om husmödrars kamp (klipp) 124 sign. Gela
Minnen av Maj-Sofi på Holmas 125 Rita Fredriksson
Ensam väntan 127 Rita Fredriksson
Bilderna berättar 128 osignerat
Jakob Daniel Viklund 132 Arne Helsing
Ur Johan Blåmans dagbok 135 Tora Sundqvist
Botande av sjukdomar förr 136 Tora Sundqvist
Gårdfartihandlare och andra vägfarande förr 138 Tora Sundqvist
Hemmansklyvning på Storsvart hemman 1791 140 Anders Joseph Herkepaeus
Nummer 6 utgiven 2010
Gummos Edvard 4 Henrik Ahlqvist
Emigrantens funderingar 7 Leif Sundquist
Vexala folkskola och en brädlapp 10 Arne Helsing
Utsikt från mammas köksfönster 12 Alf-Erik Helsing
De judiska flyktingarna i Vexala 17 Lisen Juselius
Farfars navigationshäfte 20 Mats Nyby
Mina barndoms somrar vid Monäs sund 23 Arne Helsing
Minnesstenen vid Könsorbacken 26 Henrik Ahlqvist
De hemmavarande under krigsåren 28 Tora Sundqvist
”Amerikaänkornas” liv här hemma 31 Tora Sundqvist
Jöösta's Eikk, en liten man men ett stort original 32 Arne Helsing
En berättelse från Skrivars – Lenas Juttas 35 Arne Helsing
Om släkten Stubb som utvandrade till södra Finland 38 Arne Helsing
Djupöus-Ant 41 Alf-Erik Helsing
Nygos Eirik Johan – försynt men stridbar idealist 50 Alf-Erik Helsing
J. Victor Jacobson – en folkets man i Nordamerika … 62 Gunnar Byskata
I bondens och torparens stuga 64 Tora Sundqvist
Mormors levnadshistoria 67 Tora Sundqvist
Skördetid 69 Tora Sundqvist
Flickskvättornas andra resa till Sverige 70 Tora Sundqvist
Försommartid 72 Tora Sundqvist
Pepparträsket i Vexala 73 Mona Helsing
Mera om Pepparträsket 74 Henrik Dumell
Grannas-Annas ”gutta-matin” och en polska i Tavastsk.. 75 Arne Helsing
En sommargäst hos Smeds 78 Alf-Erik Helsing
Vårens under 83 Tora Sundqvist
Vexala ungdoms- och nyketrhetsförenings nyårsfest... 84 Edit Skrivars
Skolminnen från 1940-talet 86 Tora Sundqvist
”Bivingade ord” 89 Arne Helsing
Kajas Alfred, ett auktionsbarns öde 90 Arne Helsing
I forna tider 95 Tora Sundqvist
Husbyggande på 1950-talet 96 Tora Sundqvist
Vi på ”Gröitgaon” 98 Tora Sundqvist
Vår vackra by 102 Tora Sundqvist
Gråskinnsjakten 104 Henrik Dumell
Vintersol 105 Tora Sundqvist
Godtemplarbegravning 106 Edit Skrivars
Målning och tapetsering förr 107 Tora Sundqvist
Kaffejobbasi 109 Henrik Dumell
George Sundell 111 George Sundquist
Gamla dialektord 116 Tora Sundqvist
Nummer 7 utgiven 2014
Vår byaforskning 8 Tora Sundqvist
Tankar i vävstolen  13 Tora Sundqvist
Skatas Jepp eller Johan Jakob Mattsson Henriksnäs 14 Gun-Maj Kjellman
Ett brev från Broken Hill, Australien 20 Jakob Henriksnäs
Krigstid: Ett ögonvittne till dödsskjutningen 22 Torsten Dumell
Munsala En märklig dom 23 Erik Fågelbärj
Flykten till Sverige 24 Alf-Erik Helsing
En flykt vid valborgsmäss 26 Alf-Erik Helsing
En flykt i augusti 32 Alf-Erik Helsing
En höstlig flykt 35 Alf-Erik Helsing
Folkförsörjningen 38 Tora Sundqvist
Krigstida kessuodling 44 Tora Sundqvist
Krigstida hästutskrivningar 45 Tora Sundqvist
Cikorian drygade ut kaffet 47 Tora Sundqvist
En flygolycka 48 Lars Pensar,K.B.Rönnlund
Höst vid havet 51 Anita Envik
Emigrationen: Amerikafarare i tredje led 52 Alf-Erik Helsing
Invandrare i Sydafrika 60 Dan Holm
Farmor 65 Ilse Helsing
Idrotten: Det var roligt också för 50 år sedan 66 Anders Henriksnäs
En skidlöpare i elitklass 68 Göran Storbjörk
Åke, landslagsman 70 Alf-Erik Helsing
En outtröttlig mångsysslare 77 Alf-Erik Helsing
Hur, vem, när? Hur skolan kom till 85 Lisen Juselius
Riksdagsman från Skrivars 88 Alf-Erik Helsing
Hur hade man råd? 94 Mats Nyby
Tå Evy fou ti Kina 95 Gun Sundqvist
Farligt att leva 105 Tora Sundqvist
Vexalasläkter: Gummos, en gammal släktgård 106 Tora Sundqvist
Barndomsminnen från Jåfs 112 Tora Sundqvist
Arbete och utkomst: Höbärgning på Soldatgrunnet 116 Tora Sundqvist
Kvarnresor, tröskning och körankalas 118 Leif Sundquist
Pälsfarmningen i Vexala 121 Henrik Dumell
Storryssjan 124 Henrik Dumell
Dialektord och -uttryck om båtar 126 Henrik Dumell
Sedar och bruk: Tro, vidskepelse och ramsor 128 Mats Nyby
Midsommarfirandet förr 131 Tora Sundqvist
Från äldre dar: Flyktingarna på Sandö 133 Karl Emil Wichman
Mad Vexalabor på Laxfiske. Ur Laxöns historia 148 Hugo Svedberg


Temavist register över artiklar som ingått i häftena "Vexala by – förr och nu" numren 1 - 6.

Register enligt tema
Register2015.pdf
Adobe Acrobat Document 237.0 KB

Byaforskarna har även tryckt upp vykort med gamla byamotiv som kan köpas vid Emigranthuset Elvira och direkt av föreningsmedlemmarna.Emigranthuset målad av Leif Sjöholm
Emigranthuset målad av Leif Sjöholm