Vexala by - förr och nu, nr 8

 

I maj blev den klar, Vexala by - förr och nu, nr 8.

Boken finns till försäljning vid Berras cafe & service i Munsala och av föreningens medlemmar.

Det är nästan trettio år sedan byaforskarna i Vexala samlades till sitt första möte. Sedan våren 1992 har verksamheten fortgått utan avbrott och resulterat i åtta nummer av publikationen Vexala by - förr och nu. 

 

 

Vår bok kan köpas av styrelsemedlemmarna och vid Berras cafe & service i Munsala.