Vexala Byaforskare r.f.

Föreningens syfte är att utforska hembygdens gamla traditioner och levnadssätt och att särskilt utforska emigranternas livsöden, att bevaras för eftervärlden. Vi försöker dokumentera, kartlägga och sammanställa muntliga, även skriftliga traditioner samt levnadsöden och arbetssätt inom byn

Vexala byaforskares publikationer
Vexala byaforskares publikationer

Vexala byaforskare gav ut sin första publikation år 1992, Vexala by - förr och nu, nr 1. Sammanlagt har 7 böcker getts ut.

 

 Styrelsen för år 2015 - 

Helsing Alf-Erik, ordförande

Dumell Gurli, viceordförande

Dumell Henrik

Neuman Leif

Wiik Catrin, sekreterare

 

Myllymäki Marianne, suppleant

Nilsström Karin, suppleant

Bertula Ralf, suppleant

 

 

 

 

Här kan du kontakta oss om du har frågor om Vexala Byaforskare  r.f. eller om Emigranthuset Elvira

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.